Ett dotterbolag inom NEWS koncernen

Produktionschef till Alunda Polyeten

Är du en drivande lagspelare med stort intresse för utveckling och ledarskap så är du kanske den vi söker. Du har en gedigen erfarenhet från motsvarande roll inom tillverkande industri, är strategisk med förmåga att coacha och leda medarbetare i förändring och utveckling. Alunda Polyeten söker nu en Produktionschef som med engagemang och kraft kan fortsätta att utveckla Alunda Polyeten AB (APE).

Om uppdragsgivaren NEWS

Northern Environmental and Water Solutions AB (NEWS) är ett expansivt miljöteknikföretag med fokus på vatten. Företaget vill bidra till bättre hälsa och miljö genom att utveckla och leverera produkter och system för rening av avloppsvatten. Koncernen är organiserad i tre affärsområden:

 • Skandinavisk kommunalteknik som utvecklar och säljer system och produkter för att samla upp och transportera avloppsvatten
 • FANN VA-Teknik som utvecklar och säljer produkter och system för rening av avlopp på enskild fastighet
 • Alunda Polyeten som tillverkar komponenter och system främst till de två produktbolagen

I koncernen går man från ax till limpa, d v s arbetar med hela kedjan från produkt- och projektutveckling via tillverkning till marknadsföring, försäljning och installation. Koncernen omsätter närmare 300 MSEK och har 100 medarbetare i 4 länder.

NEWS är en marknadsledande aktör i Norra Europa inom skräddarsydda och miljöriktiga avloppslösningar. NEWS grundades 2014 i och med samgåendet mellan SKT och FANN och är ett av portföljbolagen inom Litorina.

Strategin med bildandet av NEWS är att bli en ledande leverantör i norra Europa av miljöriktiga avloppslösningar för fastigheter som ej är anslutna till kommunal rening, samt att realisera konkreta synergier mellan SKT och FANN. Tillväxten planeras ske huvudsakligen genom en fortsatt organisk expansion.
Läs mer om bolagen på www.news-group.se.

Uppdraget

Alunda Polyeten har två produktionsenheter, där en är belägen i Alunda och en i Katowice, Polen. Koncernen befinner sig ett spännande skede med stark utveckling där Produktionschefen är en nyckelperson. I nära samarbete med närmaste medarbetarna och kollegor inom dotterbolagen kommer man att utveckla företagets unika teknik och med starkt fokus på miljökraven, fortsätta vara marknadsledande inom området vattenrening. Enheten består av ca 30 medarbetare varav 5 direktrapporterande, 2 av dessa är chefer. Produktionen bedrivs i tvåskift. I Polen arbetar ca 10 personer.

Övergripande arbetsuppgifter

 • Ansvarig för produktion, budget och resultat för Alunda Polyeten inklusive produktionsenheten i Polen. I Polen finns en väl fungerande ledning, där chefen rapporterar till Produktionschefen på Alunda Polyeten
 • Ytterst ansvarig chef för samtliga medarbetare i Alunda, säkerställa att företaget har rätt kompetens och vid behov rekrytera nya medarbetare
 • Utveckla och implementera tillverkningsstrategier samt förbättringsarbete
 • Implementering av strukturer, processer som genererar kostnadseffektivitet
 • Aktivt verka i ledningsgruppen för NEWS koncernen
 • Vara ansvarig för kontakter med kunderna i den egna koncernen; Skandinavisk Kommunalteknik AB samt FANN VA – teknik AB och verka för ett aktivt och gott samarbete för att uppnå de gemensamma sälj-/produktionsmålen inklusive delaktighet i produktutveckling.
 • Ansvara för enhetens säkerhet, kvalitet och miljöfrågor
NEWS-legal-structure

Vem är du? Bakgrund och erfarenheter

 • Högskoleingenjör /Civilingenjör inom relevant område
 • Flerårig erfarenhet av kvalificerad ledarroll inom tillverkande industri med dokumenterat goda resultat
 • Erfarenhet från arbete med produktionsteknik – där t ex rotationsgjutning av plast är meriterande
 • Systematiskt arbetat med effektivisering i tillverkande industri – tagit fram och implementerat nya tillverkningsstrategier
 • Erfarenhet av systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete

Egenskaper

 • Du har höga ambitioner som chef och ledare- är entusiasmerande och uthållig
 • Du har ett genuint miljöintresse och stark vilja att bygga/utveckla verksamheter
 • Du är en tydlig och trygg ledare med coachande förhållningssätt
 • Strategisk, systematisk, drivande
 • Du är en lagspelare med stark förmåga att samarbeta
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift, svenska och engelska.

Låter beskrivningen som dig? Ansök redan idag!

Välkommen att höra av dig till rekryteringskonsulter Lena Kredell Isaxon, lena.kredell.isaxon@signpost.se, 0707 97 77 78 eller Fredrika Schartau, fredrika.schartau@signpost.se, 0705 10 71 30.

Fil, CV och personligt brev *
Obligatorisk